Transparens

Dagens spannmålsmarknad är allt annat än transparent. Genom att bidra med anonym information kan du som lantbrukare skapa en mer öppen marknad för samtliga aktörer och därmed också skapa bättre möjligheter för dig själv. Hjälp oss att hjälpa dig.

Enkelhet

Skira gör det enkelt för dig att få en överblick över den rådande marknaden. Med några få klick kan du ladda upp och ta del av prisdata. Skapa dig en bild av hur dina priser står i relation till marknadspriset i ditt område och använd det som stöd vid eventuella förhandlingar.

Anonymitet

Alla användare är anonyma.
Detta innebär att ingen kan peka ut vare sig dig eller dina priser. Vi jobbar enbart för att skapa en portal som ska ge dig som lantbrukare bättre koll på din spannmålshandel, utan att riskera din konkurrenskraft.