Det går att skapa en modern bondepraktika

ATL chronicle

Det går att skapa en modern bondepraktika Bondepraktikan har spelat ut sin roll, men med hjälp av datorer kan vi nu göra verkliga försök att förutspå framtida skördeutfall. Tänk om man kunde veta hur framtiden ska bli, vad som ska hända om en vecka, eller en månad, eller till hösten. Det ligger i människans natur […]

Handla med oskördad vara på Skira

combine harvester and tractor

På Skira går det nu att säkra sina kalkyler i förväg genom att handla med spannmål innan den skördas. På så sätt kan lantbrukare veta mer om sin marginal i förväg och säkra upp mot eventuella prisnedgångar eller uppgångar på marknaden. Detta är ytterligare ett steg mot att göra spannmålshandeln mer transparent och lönsam.

Ny möjlighet att sälja i skörd

View of ad Skira Handel

Handelsplatsen Skira öppnar upp för digitala affärer under skörden när handelns priser ofta är pressade. Ytterligare ett alternativ blir att sälja innan skörd.

Skira förbättrar marknaden med utökad tjänst

View of Skira handel laptop

LEAD-alumnen Skira utökar sitt erbjudande till kunderna. Den transparenta handelsplatsen för spannmål ger nu även möjligheten att köpa och sälja oskördade varor med leverans i skörd, eller när som helst under året.