fbpx

Sätt dina affärsrelationer på prov – med siffror

Ta reda på hur bra din relation är. Mät den! Kanske hittar du nya möjligheter, skriver Felicia Bindekrans.

Kikki Danielsson sjöng ”Bra vibrationer” när hon vann den svenska Melodifestivalen 1985 och senare slutade på tredje plats vid Eurovision Song Contest i Göteborg samma år. Sången handlar i grund och botten om relationer. Även i spannmålsvärlden handlar mycket om just relationer och många baserar sina affärsmässiga beslut på dem.

Att ha bra relationer till sin omgivning och de människor som man träffar och umgås med är nog viktigt för alla människor. Man tänker ofta på relationer med undermeningen ”bra relationer” och att de då också ger ”bra vibrationer”. Tyvärr kan man naturligtvis också ha dåliga relationer till männi­skor. Dåliga relationer kan ju finnas i alla möjliga situationer: på arbetsplatsen, i föreningen man är medlem i, i kollektivtrafiken eller med grannen. De dåliga relationerna kan vara olika allvarliga och olika påfrestande.­

Men finns det bara bra, mindre bra eller dåliga ­relationer? Finns det något annat? Finns det asymmetriska relationer? Det vill säga, där den ena parten har en stor och äkta positiv känsla inför relationen medan den andra parten är mer likgiltig och är mer eller mindre ointresserad? Och finns det något sätt att mäta hur bra eller dålig en relation är?

Om jag skulle anta ett ingenjörsmässigt synsätt till detta kan man se det som att det borde finnas en vedertagen metod för att mäta relationer, precis som det finns allmänt accepterade metoder för att mäta temperatur, hastighet, tryck med mera. Skulle livet vara enklare då, när det går att sätta siffror på en relation? Hur bra är relationen egentligen, var på skalan är vi?

Jag har egentligen bara hittat ett område där det går att någorlunda mäta djupet och innerligheten i en relation. Det är inte på områdena kärlek eller mellanmänsklig vänskap – det är inom affärsrelationer. Där går det att avgöra, ofta i kronor och ören, hur god relationen mellan exempelvis köpare och säljare är.

Jag hör nästan varje dag lantbrukare som beskriver sin relation till sin kontakt på spannmåls- och fodermarknaden som synnerligen god och bra. Det kan låta så här: ”Nä – du vet jag har handlat med ­honom i så många år, vi har en så bra relation så jag vet att jag får det bästa priset i marknaden. Särskilt jag som är lite större än de andra får ju helt andra priser. Självklart!”

Att ha goda relationer med sina affärskontakter är viktigt. Både vad gäller priser och trygghet kring kvalitet, leverans och betalning. Så mitt bästa råd är: Ta reda på hur bra din relation är. Mät den! Titta dig omkring och se vilka alternativ som finns. Vad är andra beredda att betala för din spannmål? Kanske blir du ännu mer säker på värdet av den relation du har, kanske hittar du nya möjligheter att öka lönsamheten på din gård i en helt ny relation. Fysisk ­eller digital.

 

Felicia Bindekrans

Marknadsansvarig, Skira

https://www.atl.nu/kronika/satt-dina-affarsrelationer-pa-prov-med-siffror/