Ny möjlighet att sälja i skörd

View of ad Skira Handel

Handelsplatsen Skira öppnar upp för digitala affärer under skörden när handelns priser ofta är pressade. Ytterligare ett alternativ blir att sälja innan skörd.

Skira förbättrar marknaden med utökad tjänst

View of Skira handel laptop

LEAD-alumnen Skira utökar sitt erbjudande till kunderna. Den transparenta handelsplatsen för spannmål ger nu även möjligheten att köpa och sälja oskördade varor med leverans i skörd, eller när som helst under året.

Tiderna förändras – och vi med dem

chronicle, time's changed

Tiderna förändras – och vi med dem Vi alla har en möjlighet att vara en del av och bidra till förändringar – om vi vill, skriver Felicia Bindekrans. Vi och vår omgivning förändras hela tiden. Ibland är förändringarna tydliga, ibland kommer de mera smygande. Men det är nog angeläget att försöka uppfatta det som sker […]

Låt marknaden sätta priset på spannmålen

chronicle, open market

Låt marknaden sätta priset på spannmålen En öppen och transparent marknad är bäst för spannmålshandeln, skriver ATL:s krönikör Felicia Bindekrans. Spannmål är som bekant en vara som många är beroende av. Detta oavsett om den används för att baka bröd, fodra djur med, göra bränsle av eller något annat av spannmålens många användningsområden. Genom mitt […]