fbpx

Skira i media

Simon Säfström, Värpeby Lantbruk i Kolbäck har använt Skira för att sälja oskördad vara. Det fungerar i princip som det traditionellt gör att sälja på kontrakt, pris görs upp på förhand och sedan sker leverans i skörd eller på eftersäsong, Säger Felicia Bindekrans, sälj- och marknadsansvarig på Skira.
Skira, Sveriges neutrala spannmålshandel, har sedan starten 2016 erbjudit lösningar på alla delar inom spannmålshandeln. Säkra och pålitliga transporter är en central del av tjänsterna, och nu har Skira tecknat avtal med Tima Logistik och Älmestad Transport, två rikstäckande aktörer på transportområdet.
Skira Handel lanserades 2018 och finns idag tillgängligt över hela Sverige. Totalt finns 1500 registrerade företag på tjänsten, som nu växer med runt 100 företag i månaden. Till en början fokuserade handel mycket på fodervara mellan gårdar, men nu är det handeln från lantbrukare till kvarn som ökat och växer mest just nu.
Fler och fler lantbrukare upptäcker Skira och hur smidigt det är att köpa och sälja spannmål digitalt. Transparent process, tydlighet kring priser och trygghet kring varans kvalitet och leverans är några av fördelarna. Men hur fungerar det egentligen?
Foderspannmål har under skörden sålts för runt 1 200-1 500 kronor per ton på den digitala tjänsten Skira, som för första gången öppnade för handel i skörd. Den digitala tjänsten Skira.se har tidigare enbart fungerat för handel med spannmål i lager, men i somras togs som ATL tidigare berättat nästa steg när handelsplatsen öppnade för möjligheten att sälja …
Antalet kunder ökar stadigt för östgötska succén Skira. Företaget har ökat antalet anställda med 40 procent det senaste halvåret.
På Skira går det nu att säkra sina kalkyler i förväg genom att handla med spannmål innan den skördas. På så sätt kan lantbrukare veta mer om sin marginal i förväg och säkra upp mot eventuella prisnedgångar eller uppgångar på marknaden. Detta är ytterligare ett steg mot att göra spannmålshandeln mer transparent och lönsam.
För ett par år sedan startade Skira en site för oberoende spannmålshandel. Nu tar företaget nästa steg och lägger till handel med oskördad vara i sin portfölj. 
Handelsplatsen Skira öppnar upp för digitala affärer under skörden när handelns priser ofta är pressade. Ytterligare ett alternativ blir att sälja innan skörd.
LEAD-alumnen Skira utökar sitt erbjudande till kunderna. Den transparenta handelsplatsen för spannmål ger nu även möjligheten att köpa och sälja oskördade varor med leverans i skörd, eller när som helst under året.
Skira, Sveriges enda neutrala och pristransparenta spannmålshandel, där LRF Media är delägare, breddar sitt erbjudande. Från och med nu kan man köpa och sälja oskördade varor med leverans i skörd eller när som helst under hela året.
Idén som ger bättre affärer i en hel bransch. Skira är ett av länets snabbast stigande nya företag. Nu ansluter sig hundratals lantbrukare.